Grunnarbeid

Hvis du vil ha et prosjekt som varer i mange år fremover, trenger du at grunnarbeidet er riktig utført. Grunnarbeidet er det første og viktigste steget for et hvert prosjekt.

Fordi vi liker å håndtere prosjektet fra start til slutt, tilbyr vi grunnarbeid til våre prosjekter med belegningsstein, steintrapp og støttemur. Men trenger du bare en avretting av området, kan vi hjelpe deg med det også. Vi vil sørge for at alt blir gjort i henhold til relevante helse- og sikkerhetsforskrifter.

Det å oppleve vanninntrenging i vegger og grunnmur betyr at grunnarbeid og drenering ikke er skikkelig utført. Dette kan føre til store skader på huset ditt og sette helsen din i fare. Astena leverer, i tillegg til grunnarbeider, også dreneringstjenester. Vi kan hjelpe deg med å forbedre dreneringen rundt huset ditt slik at du forhindrer store konsekvenser som kan resultere i fremtidige større kostnader.

Grunnarbeid galleri